Inovatívne metodiky (ZŠ a SŠ) a nové informatické predmety pre SŠ sú dostupné pre učiteľov všetkých škôl

Inovatívne metodiky (ZŠ a SŠ) a nové informatické predmety pre SŠ sú dostupné pre učiteľov všetkých škôl

Výstupy (inovatívne metodiky, ucelené zbierky inovatívnych metodík (ZŠ a SŠ), učebné materiály pre motivačné a nové informatické predmety pre SŠ), ktoré boli vytvorené v rámci projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie a už overené v dvoch predošlých školských rokoch, sú dostupné všetkým učiteľom po prihlásení v registračnom portáli https://registracia.itakademia.sk v časti metodiky. Učitelia majú možnosť pomocou dostupného filtra vyhľadávať konkrétne výstupy na základe zadaných kritérií. Bližšie informácie sú dostupné v pomocníkovi . 

Učitelia z IT Akadémia partnerských škôl majú k dispozícii svoje prihlasovacie údaje. Mimo partnerských škôl je potrebné požiadať o prihlasovacie údaje vyplnením dotazníka s názvom „Záujem o webináre, inovatívne metodiky a nové informatické predmety“, ktorý je dostupný na https://dotazniky.itakademia.sk.

Okrem jednotlivých metodík s prílohami sú na danom mieste dostupné nasledujúce výstupy: