Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link

6.

Skúmanie vlastností látok a telies

Meranie hustoty kvapalín

Meranie hustoty kvapalín

Stiahni

6.

Skúmanie vlastností látok a telies

Meranie hmotnosti pevných telies

Meranie hmotnosti pevných telies (Koľko váži školská taška)

Stiahni

6.

Skúmanie vlastností látok a telies

Kryštalická stavba tuhých látok 1

Kryštalická stavba tuhých látok 1 (tajomstvo kryštálov)

Stiahni