AKTIVITY NÁRODNÉHO PROJEKTU BOLI UKONČENÉ 31. augusta 2022.

Inovatívne metodiky (ZŠ a SŠ), učebné materiály pre nové informatické predmety na SŠ, pre nové a inovované predmety na VŠ sú dostupné TU.

Analýza výstupov a dopadov národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (štúdia) verzia PDF


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk www.minedu.sk