CENA DIGITÁLNEJ KOALÍCIE 2019

CVTI SR sa spolu s partnermi stalo „DIGITÁLNOU JEDNOTKOU za realizáciu národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.“ Za plnenie si svojich záväzkov ho ocenila DIGITÁLNA KOALÍCIA

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) realizuje v spolupráci s partnerskými vysokými školami (UPJŠ v Košiciach, TUKE v Košiciach, UMB v Banskej bystrici, UKF v Nitre a UNIZA v Žiline) od septembra 2016 národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.  Riešenie jeho jednotlivých aktivít aktuálne ocenila aj Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania.

Na jej výročnom rokovaní, ktoré sa konalo 26. novembra 2019 v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, sa oceňovalo titulom „Digitálna jednotka.“

Cenu Digitálna jednotka udeľuje Digitálna koalícia svojim členom za plnenie si svojich záväzkov. V kategórii – verejné, verejnoprávne a štátne inštitúcie – patrí druhé miesto CVTI SR. Konkrétne za riešenie spomínaného národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.  CVTI SR získalo v hlasovaní 27 hlasov. Víťaz RTVS získal 30 hlasov.

Celkovo získalo ocenenia Digitálna jednotka 20 členov Digitálnej koalície v štyroch kategóriách. Kategóriu – verejné, verejnoprávne a štátne inštitúcie doplnili ešte ceny v kategóriách – vzdelávacie inštitúciesúkromné spoločnosti a záujmové a občianske združenia a iniciatívy.

CVTI SR tak pribudlo, v súvislosti s realizáciou národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie,  ďalšie ocenenie. Minulý rok získal projekt špeciálne uznanie poroty Ceny ITAPA napriek tomu, že nešlo priamo o IT projekt. Význam videla porota predovšetkým v jeho aktívnej reakcii na nedostatočný počet odborníkov v oblasti informačno-komunikačných technológií, ale aj klesajúcu kvalitu vzdelávania v tejto oblasti.

Kompletnú informáciu o Výročnom rokovaní Digitálnej koalície nájdete na oficiálnej webovej stránke – https://digitalnakoalicia.sk/