IT Science Lab

Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT je strategickým cieľom národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. V tejto súvislosti bolo v školskom roku 2018/2019 v rámci projektu vybavených špecializovanými laboratóriami odborného výcviku – tzv. IT Science laboratóriami (IT ScienceLab) 60 základných škôl, 24 gymnázií, 6 stredných odborných škôl, 4 Školské výpočtové strediská (Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Piešťany a Michalovce) a 5 partnerských vysokých škôl (TUKE, UPJŠ, UNIZA, UKF a UMB) s cieľom inovovať a aktualizovať obsah, rozsah, metódy a formy výučby matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implementácii IKT nástrojov do vzdelávania (simulačných, modelovacích, vhodnej e-learningovej podpory).
IT ScienceLab vybudované na základných a stredných školách sa využívajú priamo vo vyučovacom procese, kde slúžia najmä pre pilotné overenie novo vytvorených inovatívnych metodík zameraných predovšetkým na rozvoj bádateľských kompetencií žiakov ZŠ a SŠ. Aktívne sú ďalej využívané v rámci krúžkov, workshopov, súťaží, denných IT táborov, letných sústredení a ďalších popularizačných aktivít, prostredníctvom ktorých sú ich účastníkom demonštrované aktuálne aplikácie prírodných vied s využitím IT a pre potreby otvorených hodín.

Školské výpočtové strediská CVTI SR získané didaktické prostriedky a zariadenia využívajú najmä v rámci workshopov, krúžkov, súťaží, IT denných táborov, letných sústredení a iných popularizačných aktivít organizovaných priamo na základných a stredných školách.

Laboratória na univerzitách sú súčasťou inovácií študijných programov a predmetov v štyroch aktuálnych oblastiach odborného zamerania – dátová veda (Data Science), internet vecí (IoT), počítačové siete a podnikovo-informačné systémy. Súčasne sú využívané na vzdelávanie učiteľov a pri organizovaní denných IT táborov, letných sústredení a ďalších vzdelávacích a popularizačných aktivitách s cieľom demonštrovať aktuálne aplikácie prírodných vied s využitím IT.

Všetky školy vybavené IT ScienceLab sú zmluvne zaviazané v súlade s cieľmi projektu poskytnúť priestor laboratória aj ďalším školám v najbližšom okolí, ktoré o to prejavia záujem.

Ukážka využitia IT Science Labu

Zoznam škôl vybavených IT Science Lab

Číslo Zmluvy názov PO / meno, priezvisko, titul FO sídlo (miesto podnikania) PO Kraj
165/ITA-SŠ/2017 Stredná odborná škola Lipová 8, 97251 Handlová Trenčiansky kraj
166/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Šrobárova 1, 04223 Košice-Staré Mesto Košický kraj
167/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Akademika Hronca 1, 04801 Rožňava Košický kraj
168/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Bernolákova 37, 94201 Šurany Nitriansky kraj
169/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Trebišovská 12, 04011 Košice-Západ Košický kraj
170/ITA-SŠ/2017 Spojená škola Komárňanská 28, 94075 Nové Zámky Nitriansky kraj
171/ITA-SŠ/2017 Piaristické gymnázium - Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského Piaristická 6, 94901 Nitra Nitriansky kraj
172/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Martina Hattalu Železničiarov 278, 02801 Trstená Žilinský kraj
173/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Školská 7, 05201 Spišská Nová Ves Košický kraj
174/ITA-SŠ/2017 Spojená škola Nábrežná 1325, 02401 Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj
175/ITA-SŠ/2017 Spojená škola Juraja Henischa Slovenská 5, 08501 Bardejov Prešovský kraj
176/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Varšavská cesta 1, 01008 Žilina Žilinský kraj
177/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Andreja Sládkoviča J.A Komenského 18, 97401 Banská Bystrica Banskobystrický kraj
178/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha Malá hora 3, 03601 Martin Žilinský kraj
179/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Alejová 1, 04149 Košice-Juh Košický kraj
180/ITA-SŠ/2017 Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Štúrova 383/3, 06401 Stará Ľubovňa Prešovský kraj
181/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Jána Adama Raymana Mudroňova 20, 08001 Prešov Prešovský kraj
182/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Dr. C. Daxnera 88/3, 09380 Vranov nad Topľou Prešovský kraj
183/ITA-SŠ/2017 Súkromné gymnázium FUTURUM Kožušnícka 2, 91105 Trenčín Trenčiansky kraj
184/ITA-SŠ/2017 Gymnázium duklianskych hrdinov Komenského 16, 08924 Svidník Prešovský kraj
185/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Ľudovíta Štúra Hronská 1467/3, 96049 Zvolen Banskobystrický kraj
186/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Jána Chalupku Štúrova 13, 97718 Brezno Banskobystrický kraj
187/ITA-SŠ/2017 Súkromná stredná odborná škola Ul. 29. augusta 4812, 05801 Poprad Prešovský kraj
188/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Angely Merici Hviezdoslavova 10, 91701 Trnava Trnavský kraj
189/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Študentská 4, 06901 Snina Prešovský kraj
190/ITA-SŠ/2017 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Komenského 44, 04001 Košice-Sever Košický kraj
191/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Horešská 18, 07701 Kráľovský Chlmec Košický kraj
192/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1, 07179 Michalovce Košický kraj
193/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Námestie padlých hrdinov 2, 98615 Fiľakovo Banskobystrický kraj
194/ITA-SŠ/2017 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Plzenská 1, 08047 Prešov Prešovský kraj
195/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Fraňa Kráľa 838, 96681 Žarnovica Banskobystrický kraj
196/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Dargovských hrdinov 19, 06668 Humenné Prešovský kraj
197/ITA-ZŠ/2017 Základná škola s materskou školou Rabčice 194, 02945 Rabčice Žilinský kraj
198/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Park Angelinum 8, 04001 Košice-Staré Mesto Košický kraj
199/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Požiarnická 3, 04001 Košice-Juh Košický kraj
200/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Školská 389, 09413 Sačurov Prešovský kraj
201/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Júliusa Juraja Thurzu A. Bernoláka 20, 96212 Detva Banskobystrický kraj
202/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Ulica mieru č. 1235, 01401 Bytča Žilinský kraj
203/ITA-ZŠ/2017 Základná škola s materskou školou Samuela Timona Trenčianska Turná 30, 91321 Trenčianska Turná Trenčiansky kraj
204/ITA-ZŠ/2017 Cirkevná základná škola pri Katolíckej spojenej škole Nám. Andreja Škrábika č.5, 01501 Rajec Žilinský kraj
205/ITA-ZŠ/2017 Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika Budimír 11, 04443 Budimír Košický kraj
206/ITA-ZŠ/2017  Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Petra a Pavla  Komenského 64/17, 06781 Belá nad Cirochou Prešovský kraj
207/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Hrnčiarska 2119/1, 96001 Zvolen Banskobystrický kraj
208/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Lipová 13, 05201 Spišská Nová Ves Košický kraj
209/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Školská 5, 92207 Veľké Kostoľany Trnavský kraj
210/ITA-ZŠ/2017 Základná škola s materskou školou Vlčany 1547, 92584 Vlčany Nitriansky kraj
211/ITA-ZŠ/2017 Základná škola s materskou školou Hlavná 320/79, 04417 Slanec Košický kraj
212/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Gašpara Haina 37, 05401 Levoča Prešovský kraj
213/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Zakarpatská 12, 04801 Rožňava Košický kraj
214/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Okružná 17, 07101 Michalovce Košický kraj
215/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Janigova 2, 04023 Košice-Sídlisko KVP Košický kraj
216/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Výčapy-Opatovce 185, 95144 Výčapy-Opatovce Trenčiansky kraj
217/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Budkovce 355, 07215 Budkovce Košický kraj
405/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Bernolákova ulica 1061, 09347 Vranov nad Topľou Košický kraj
219/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Holubyho 15, 92101 Piešťany Trnavský kraj
220/ITA-ZŠ/2017 Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, 01841 Dubnica nad Váhom Trenčiansky kraj
221/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Juh 1054, 09301 Vranov nad Topľou Prešovský kraj
222/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Ul. Komenského 307/22, 08901 Svidník Prešovský kraj
223/ITA-ZŠ/2017 Základná škola J.A.Komenského Ul. Komenského 7, 05001 Revúca Banskobystrický kraj
224/ITA-ZŠ/2017 Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča Školská 369, 01852 Pruské Trenčiansky kraj
225/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Polianska 1, 04001 Košice-Sever Košický kraj
226/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Krosnianska 4, 04022 Košice-Dargov. hrdinov Košický kraj
227/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Ulica Vajanského 2844/47, 98401 Lučenec Banskobystrický kraj
228/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Komenského 6, 07301 Sobrance Košický kraj
229/ITA-ZŠ/2017 Základná škola s materskou školou Komenského 279/32, 02601 Dolný Kubín Žilinský kraj
230/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Rozmarínová 1, 94501 Komárno Nitriansky kraj
231/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Bystrická cesta 14, 03401 Ružomberok Žilinský kraj
232/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Dr. Janského 2, 96501 Žiar nad Hronom Banskobystrický kraj
233/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Mlynská 697/7, 09101 Stropkov Prešovský kraj
234/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Belehradská 21, 04013 Košice-Sídlisko Ťahanovce Košický kraj
235/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Trieda SNP 20, 97447 Banská Bystrica Banskobystrický kraj
236/ITA-ZŠ/2017 Základná škola s materskou školou Tajovského ulica 2764/17, 05801 Poprad Prešovský kraj
237/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Československej armády 22, 08001 Prešov Prešovský kraj
238/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Jána Amosa Komenského Nová cesta 9, 94110 Tvrdošovce Nitriansky kraj
239/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Jozefa Horáka P. Dobšinského 17, 96922 Banská Štiavnica Banskobystrický kraj
240/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Jána Amosa Komenského Komenského 3, 94501 Komárno Nitriansky kraj
241/ITA-ZŠ/2017 Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné 967, 02956 Zákamenné Žilinský kraj
242/ITA-ZŠ/2017 Základná škola M. Rázusa 1672/3, 96001 Zvolen Banskobystrický kraj
243/ITA-ZŠ/2017 Základná škola s materskou školou Centrum I 32, 01841 Dubnica nad Váhom Trenčiansky kraj
244/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Jána Švermu 6, 07101 Michalovce Košický kraj
245/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Sadová 620, 90501 Senica Trnavský kraj
246/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Šmeralova 25, 08001 Prešov Prešovský kraj
247/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Duklianska 1, 95701 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
248/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Spojová 14, 97404 Banská Bystrica Banskobystrický kraj
249/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Staničná 13, 04001 Košice-Juh Košický kraj
250/ITA-ZŠ/2017 Základná škola s materskou školou Školská 292/7, 97201 Bojnice Trenčiansky kraj
251/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Nad Medzou 1, 05201 Spišská Nová Ves Košický kraj
252/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Pavla Dobšinského P. Dobšinského 1744, 97901 Rimavská Sobota Banskobystrický kraj
253/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Kežmarska 28, 040 01 Košice Košický kraj
254/ITA-ZŠ/2017 Základná škola Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica Trenčiansky kraj