Inovatívne metodiky (ZŠ a SŠ) a nové informatické predmety pre SŠ sú dostupné pre učiteľov všetkých škôl

Výstupy (inovatívne metodiky, ucelené zbierky inovatívnych metodík ZŠ a SŠ, učebné materiály pre motivačné a nové informatické predmety pre SŠ), ktoré boli vytvorené v rámci projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie a už overené v dvoch predošlých školských rokoch, sú dostupné všetkým učiteľom po prihlásení v registračnom portáli https://registracia.itakademia.sk v časti metodiky. Učitelia majú možnosť pomocou dostupného filtra vyhľadávať konkrétne výstupy na základe zadaných kritérií. Bližšie informácie sú dostupné v pomocníkovi.

Učitelia z IT Akadémia partnerských škôl majú k dispozícii svoje prihlasovacie údaje. Mimo partnerských škôl je možné si vytvoriť konto na uvedenej stránke https://registracia.itakademia.sk/new-user. Takto zriadené konto slúži len na prístup k vyššie uvedeným výstupom. Pomocou tohto konta sa nedá prihlásiť na žiadne vzdelávacie a iné aktivity, ktoré sú realizované v rámci projektu IT Akadémia.

Pre účely prihlásenia sa na vzdelávacie a iné aktivity realizované v rámci projektu IT Akadémia je pre učiteľov z partnerských škôl, ktorí nemajú svoje prihlasovacie údaje, potrebné požiadať o prihlasovacie údaje vyplnením dotazníka s názvom „Záujem o webináre, inovatívne metodiky a nové informatické predmety“, ktorý je dostupný na https://dotazniky.itakademia.sk.

Okrem jednotlivých metodík s prílohami sú na danom mieste dostupné nasledujúce výstupy:

 

Zbierky inovatívnych metodík:​