Inovatívne metodiky (ZŠ a SŠ) a nové informatické predmety pre SŠ sú dostupné pre učiteľov všetkých škôl

Výstupy (inovatívne metodiky, ucelené zbierky inovatívnych metodík ZŠ a SŠ, učebné materiály pre motivačné a nové informatické predmety pre SŠ), ktoré boli vytvorené v rámci projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, sú dostupné všetkým učiteľom po prihlásení v registračnom portáli https://registracia.itakademia.sk v časti metodiky. Učitelia z IT Akadémia partnerských škôl majú k dispozícii svoje prihlasovacie údaje.

Mimo partnerských škôl je možné si vytvoriť konto na uvedenej stránke https://registracia.itakademia.sk/new-user.

Na portáli sa nachádzajú aj učebné materiály pre novovytvorené predmety na VŠ.