Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link

7.

Premeny látok

Energetické zmeny pri chemických reakciách

Exotermické a endotermické reakcie

Stiahni

7.

Premeny látok

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií

Vplyv množstva reagujúcich častíc na rýchlosť chemických reakcií

Stiahni

7.

Premeny látok

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií

Vplyv teploty na rýchlosť chemických reakcií

Stiahni