Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link

1./3.

Informačná spoločnosť

Bezpečnosť a riziká

Bezpečnosť IT

Stiahni

1./3.

Informačná spoločnosť

Bezpečnosť a riziká

Typy útokov na IT

Stiahni

1./3.

Informačná spoločnosť

Bezpečnosť a riziká

Šifrovanie, certifikáty, digitálny podpis

Stiahni