Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link

3./4.

Algoritmické riešenie problémov

Riešenie algoritmických úloh bez počítača

Hľadáme poklad 1

Stiahni

3./4.

Algoritmické riešenie problémov

Riešenie algoritmických úloh bez počítača

Hľadáme poklad 2

Stiahni

4.

Algoritmické riešenie problémov

IzyLogo

Skúmame priame riadenie

Stiahni

4.

Algoritmické riešenie problémov

IzyLogo

Skúmame priame riadenie s vytváraním záznamu

Stiahni

4.

Algoritmické riešenie problémov

IzyLogo

Presúvanie, hrúbka pera, bodka, výplň

Stiahni

4.

Algoritmické riešenie problémov

IzyLogo

Využívame náhodné vstupy

Stiahni

4.

Algoritmické riešenie problémov

IzyLogo

Používame a upravujeme vlastné príkazy

Stiahni

4.

Algoritmické riešenie problémov

IzyLogo

program – sotware

Stiahni

4.

Algoritmické riešenie problémov

Živý obraz

Skúmame prostredie

Stiahni

4.

Algoritmické riešenie problémov

Živý obraz

Môj prvý projekt s viacerými postavami

Stiahni

4.

Algoritmické riešenie problémov

Živý obraz

Môj snehuliak má super hrniec. A sneží!

Stiahni

4.

Algoritmické riešenie problémov

Živý obraz

Postavu ovládam tlačidlami

Stiahni

4.

Algoritmické riešenie problémov

Živý obraz

Čas na párty!

Stiahni

4.

Algoritmické riešenie problémov

Živý obraz

program – software

Stiahni

Tématický celok

téma názov metodiky Link

3.

Slovensko

Obyvateľstvo a sídla

Akí sme a kde žijeme

Stiahni

2.

Humánna a regionálna geografia

Vývoj, rozmiestnenie a pohyb obyvateľstva. Obyvateľstvo podľa pohlavia, veku, rasy, národnosti a jazyka

Človek milión – poznatky o obyvateľstve sveta

Stiahni

2.

Humánna a regionálna geografia

Politická mapa sveta

Nájdime ideálnu polohu hlavného mesta

Stiahni