Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link

3.

Slovensko

Obyvateľstvo a sídla

Akí sme a kde žijeme

Stiahni

2.

Humánna a regionálna geografia

Vývoj, rozmiestnenie a pohyb obyvateľstva. Obyvateľstvo podľa pohlavia, veku, rasy, národnosti a jazyka

Človek milión – poznatky o obyvateľstve sveta

Stiahni

2.

Humánna a regionálna geografia

Politická mapa sveta

Nájdime ideálnu polohu hlavného mesta

Stiahni