Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link

7./8.

Informačná spoločnosť

Digitálne technológie v spoločnosti

Určovanie geografickej polohy pomocou GPS

Stiahni

5./6.

Reprezentácie a nástroje

Kódovanie a dekódovanie informácií

Posielame kódovanú správu

Stiahni

5./6.

Reprezentácie a nástroje

Kódovanie a dekódovanie informácií

Kódujeme s počítačom

Stiahni