Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link

1.

Sila a pohyb

Rovnomerné a nerovnomerné deje 1

Rovnomerné a nerovnomerné deje 1 (pohyby)

Stiahni

1.

Sila a pohyb

Rovnomerné a nerovnomerné deje 2 a 3

Rovnomerné a nerovnomerné deje 2 a 3 (v bežnom živote 1 a 2)

Stiahni

1.

Sila a pohyb

Rovnomerné a nerovnomerné deje 4

Rovnomerné a nerovnomerné deje 4 (priem a okamz rychlost)

Stiahni