Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link

1.

Chemické reakcie, chemické rovnice

Energetické zmeny pri chemických reakciách

Exotermické a endotermické reakcie 1

Stiahni

1.

Chemické reakcie, chemické rovnice

Energetické zmeny pri chemických reakciách

Exotermické a endotermické reakcie 2

Stiahni

1.

Anorganické zlúčeniny a základy ich názvoslovia, chemická väzba

Iónová väzba

Iónová väzba

Stiahni