Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link

2.

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy

Kvadratická funkcia

Ako možno charakterizovať kvadratickú závislosť medzi veličinami?

Stiahni

1., 3.

Geometria a meranie

Množiny bodov danej vlastnosti

Ako možno ďalej rozvíjať poznatky o Talesovej kružnici?

Stiahni

1.

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy

Lineárna funkcia

Ako možno opísať lineárnu závislosť medzi veličinami?

Stiahni