Ročník Tématický celok téma názov metodiky Link

6.

Konštrukcia trojuholníka

Vstupné opakovanie a formatívne hodnotenie

Predtým ako zdoláme tri vrcholy

Stiahni

8./9.

Riešenie lineárnych rovníc

Vstupné opakovanie a formatívne hodnotenie

Predtým ako vyrovnáme rovnice

Stiahni

8./9.

Premenná, výraz

Výraz s premennou

Kto si, neznáma

Stiahni