webinár

16Jún
, | video-konferencia

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (CVTI SR – ŠVS BB) – MS FORMS-úvod do tvorby formulárov a kvízov

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

16Jún
, | video-konferencia

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (CVTI SR – ŠVS BB) – Testovanie ECDL žiaci

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

10Jún
, | Školiaca miestnosť CCVaPP - R1

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ) – Využívanie zážitkových foriem učenia vo vzdelávaní právneho obsahu v rámci predmetu Občianska náuka

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

06Jún
, | on-line vzdelávanie cez internet

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ) – Formatívne hodnotenie vo výučbe chémie, e-nástroje

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

16Jún

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (CVTI SR – ŠVS BB) – MS FORMS-úvod do tvorby formulárov a kvízov

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

17Máj
, , | Počítačová učebňa SA1C02

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ) – Programovanie matematických modelov prírodných a spoločenských javov v Pythone (prezenčne)

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

25Máj
, , | video-konferencia

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ) – webinár fyzika: Rozklad sily na zložky

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

28Apr
, , | Virtuálna učebňa 1

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ) – Vytvorenie kópie testu. Ako vyrobiť každému žiakovi inú variantu testu. Súťaže. IŽK. ETK. Novinky a zhrnutie nástrojov EduPage.

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...