Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (CVTI SR – ŠVS BB) – MS Excel a jeho použitie vo vyučovacom procese „Praktické ukážky tvorby učebných podkladov (vypocty, tabulky, grafy) na vyučovaciu hodinu MATEMATIKY, FYZIKY, GEOGRAFIE, EKONOMIKY.“

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou. Workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ budú obsahovo zamerané prevažne na témy z oblastí rozvoja digitálnych kompetencií. Forma vzdelávacej aktivity je prezenčná alebo dištančná vo forme napr. webináru.

Pre účasť na webinári je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov vzdelávacej aktivity. Prihlasovanie prebieha nasledovne:

  • Registrácia: od: 18.05.2022 (19:31) – 15.06.2022 (12:00)