Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ) – Formatívne hodnotenie vo výučbe chémie, e-nástroje

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou. Workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ budú obsahovo zamerané prevažne na témy z oblastí rozvoja digitálnych kompetencií. Forma vzdelávacej aktivity je prezenčná alebo dištančná vo forme napr. webináru.

Pre účasť na webinári je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov vzdelávacej aktivity. Prihlasovanie prebieha nasledovne:

  • Registrácia: od: 01.01.2022 (23:00) – 05.06.2022 (10:00)

Cieľom webinára je sprístupniť poznatky o formatívnom hodnotení a jeho vybraných nástrojoch. Ukázať možnosti ich prevedenia v online aplikáciách.