Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ) – Vytvorenie kópie testu. Ako vyrobiť každému žiakovi inú variantu testu. Súťaže. IŽK. ETK. Novinky a zhrnutie nástrojov EduPage.

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou. Workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ budú obsahovo zamerané prevažne na témy z oblastí rozvoja digitálnych kompetencií. Forma vzdelávacej aktivity je prezenčná alebo dištančná vo forme napr. webináru.

Pre účasť na webinári je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov vzdelávacej aktivity. Prihlasovanie prebieha nasledovne:

  • Registrácia: 25.08.2021 (08:51) – 27.04.2022 (16:00)