Stredná škola ako IT Akadémia partner môže spolupracovať na niektorej z nasledovných úrovní:

Základná úroveň, ktorá umožňuje:

 • realizácia ECDL (vzdelávanie, testovanie, SW);
 • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
 • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
 • overovanie inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied.
 • vzdelávanie učiteľov

Stredná úroveň, ktorá umožňuje:

 • realizácia ECDL (vzdelávanie, testovanie, SW);
 • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
 • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
 • účasť na tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
 • implementácia predmetu Informatika v matematike a prírodných vedách alebo Internet vecí;
 • implementácia konceptu Sieťovej akadémie s dôrazom na koncepty IoT riešení
 • vzdelávanie učiteľov;
 • využívanie ITScienceLab pre SŠ.

Rozšírená úroveň, ktorá umožňuje:

 • realizácia ECDL (vzdelávanie, testovanie, SW);
 • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
 • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
 • účasť na tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
 • vytvorenie tried so zameraním na informatiku;
 • implementácia predmetu Informatika v matematike a prírodných vedách alebo Internet veci;
 • implementácia konceptu Sieťovej akadémie s dôrazom na koncepty IoT riešení;
 • vzdelávanie učiteľov;
 • využívanie ITScienceLab pre SŠ. (Aktuálne sú vybrané všetky školy, ktoré budú vybavené ITScienceLabom. Ostatné školy, ktoré sa zapoja do projektu už nemajú možnosť uchádzať sa o ITScienceLab)