Číslo Zmluvy názov PO / meno, priezvisko, titul FO sídlo (miesto podnikania) PO Kraj
165/ITA-SŠ/2017 Stredná odborná škola Lipová 8, 97251 Handlová Trenčiansky kraj
170/ITA-SŠ/2017 Spojená škola Komárňanská 28, 94075 Nové Zámky Nitriansky kraj
174/ITA-SŠ/2017 Spojená škola Nábrežná 1325, 02401 Kysucké Nové Mesto Žilinský kraj
175/ITA-SŠ/2017 Spojená škola Juraja Henischa Slovenská 5, 08501 Bardejov Prešovský kraj
187/ITA-SŠ/2017 Súkromná stredná odborná škola Ul. 29. augusta 4812, 05801 Poprad Prešovský kraj
190/ITA-SŠ/2017 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Komenského 44, 04001 Košice-Sever Košický kraj
194/ITA-SŠ/2017 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Plzenská 1, 08047 Prešov Prešovský kraj