Číslo Zmluvy názov PO / meno, priezvisko, titul FO sídlo (miesto podnikania) PO Kraj
166/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Šrobárova 1, 04223 Košice-Staré Mesto Košický kraj
167/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Akademika Hronca 1, 04801 Rožňava Košický kraj
168/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Bernolákova 37, 94201 Šurany Nitriansky kraj
169/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Trebišovská 12, 04011 Košice-Západ Košický kraj
171/ITA-SŠ/2017 Piaristické gymnázium - Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského Piaristická 6, 94901 Nitra Nitriansky kraj
172/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Martina Hattalu Železničiarov 278, 02801 Trstená Žilinský kraj
173/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Školská 7, 05201 Spišská Nová Ves Košický kraj
176/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Varšavská cesta 1, 01008 Žilina Žilinský kraj
177/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Andreja Sládkoviča J.A Komenského 18, 97401 Banská Bystrica Banskobystrický kraj
178/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha Malá hora 3, 03601 Martin Žilinský kraj
179/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Alejová 1, 04149 Košice-Juh Košický kraj
180/ITA-SŠ/2017 Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša Štúrova 383/3, 06401 Stará Ľubovňa Prešovský kraj
181/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Jána Adama Raymana Mudroňova 20, 08001 Prešov Prešovský kraj
182/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Dr. C. Daxnera 88/3, 09380 Vranov nad Topľou Prešovský kraj
183/ITA-SŠ/2017 Súkromné gymnázium FUTURUM Kožušnícka 2, 91105 Trenčín Trenčiansky kraj
184/ITA-SŠ/2017 Gymnázium duklianskych hrdinov Komenského 16, 08924 Svidník Prešovský kraj
185/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Ľudovíta Štúra Hronská 1467/3, 96049 Zvolen Banskobystrický kraj
186/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Jána Chalupku Štúrova 13, 97718 Brezno Banskobystrický kraj
188/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Angely Merici Hviezdoslavova 10, 91701 Trnava Trnavský kraj
189/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Študentská 4, 06901 Snina Prešovský kraj
191/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Horešská 18, 07701 Kráľovský Chlmec Košický kraj
192/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1, 07179 Michalovce Košický kraj
193/ITA-SŠ/2017 Gymnázium Námestie padlých hrdinov 2, 98615 Fiľakovo Banskobystrický kraj