S radosťou oznamujeme, že podpora v rámci projektu IT Akadémia kontinuálne pokračuje v novovzniknutom Národnom centre pre digitálnu transformáciu vzdelávania (NCDTV).

NCDTV vzniklo ako rozvojové výskumno-vzdelávacie pracovisko v rámci implementácie národného projektu "Digitálna transformácia vzdelávania a školy" (DiTEdu) s cieľom vytvoriť trvalo udržateľný ekosystém podpory digitálnej transformácie vzdelávania v regionálnom školstve v súlade s potrebami digitálnej transformácie spoločnosti. Viac informácií nájdete na www.ncdtv.sk

AKTIVITY NÁRODNÉHO PROJEKTU „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ BOLI UKONČENÉ 31. augusta 2022.

Inovatívne metodiky (ZŠ a SŠ), učebné materiály pre nové informatické predmety na SŠ, pre nové a inovované predmety na VŠ sú dostupné TU.

Analýza výstupov a dopadov národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (štúdia) verzia PDF

Vzdelávanie školských digitálnych koordinátorov

V rámci udržateľnosti výstupov národného projektu pokračujeme v online vzdelávaní pre kategóriu alebo kariérovú pozíciu školský digitálny koordinátor.

Vzdelávanie realizuje UPJŠ v Košiciach.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk www.minedu.sk