Aktuálny zoznam vzdelávaní ponúkaných jednotlivými strediskami nájdete na https://registracia.itakademia.sk/aktivita/aktivita-1-2

Pre účasť na vzdelávaní je potrebné spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle predmetného programu. Účastník vzdelávania musí byť učiteľom partnerskej školy. Prihlasovacie údaje k svojmu kontu v rámci IT Akadémie učiteľ dostane od Experta pre implementáciu vzdelávania pre tento projekt na škole. V prípade otázok a nejasností prosíme kontaktujte vzdelavanie@itakademia.sk

PONUKA VZDELÁVANIA PRE UČITEĽOV ZŠ A SŠ

Téma Termín Miesto Cieľová skupina   Bližšie informácie Prihlasovanie
Rozširujúce štúdium informatiky (UPJŠ) od: 22.09.2017 (00:00) do: 28.02.2020 (23:59) Košice – Sever Jesenná 5 (SA1C03) Učitelia základných a stredných škôl, vybraní v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie Informácie
Výučba matematiky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ) od: 28.10.2019 (08:00) do: 31.01.2020 (23:59) Košice – Sever Jesenná 5 (40) učiteľ ZŠ Informácie Od: 15.07.2018 (00:01) do: 20.10.2019 (23:59)
Výučba fyziky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ) od: 16.01.2020 (00:00) do: 30.06.2020 (00:00) Košice – Sever Jesenná 5 (SA1L82b) učiteľ ZŠ Informácie Od: 07.10.2019 (00:00) do: 07.12.2019 (00:00)
Výučba biológie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ) od: 22.10.2019 (00:00) do: 29.02.2020 (16:00) Košice – Sever Mánesova 23 (SB1P3) učiteľ druhého stupňa ZŠ Informácie Od: 01.10.2019 (14:00) do: 20.10.2019 (09:00)
Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ) od: 01.01.2020 (00:00) do: 31.05.2020 (23:59) Košice – Staré Mesto Šrobárova 2 (R2) učiteľ ZŠ Informácie Od: 08.10.2019 (00:00) do: 15.12.2019 (00:00)
Moderné metódy vyučovania informatiky na SŠ zamerané na konceptuálne porozumenie (UPJŠ) od: 12.12.2019 (08:00) do: 30.06.2020 (23:59) Košice – Sever Jesenná 5 (SA1C02 (VECIT)) učiteľ SŠ a GYM Informácie Od: 08.10.2019 (00:00) do: 20.11.2019 (00:00)
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UPJŠ) od: 25.10.2019 (08:00) do: 31.01.2020 (00:00) Košice – Sever Letná 9 (L9-B527 ) učiteľ SŠ a GYM Informácie Od: 07.10.2019 (00:00) do: 20.10.2019 (00:00)
Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) od: 10.10.2019 (08:00) do: 30.06.2020 (23:59) Košice – Sever Jesenná 5 (40) učiteľ SŠ a GYM Informácie Od: 27.09.2019 (00:01) do: 09.10.2019 (23:59)
TémaTermínMiestoCieľová skupinaBližšie informáciePrihlasovanie
Výučba matematiky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej
gramotnosti (UMB)
od: 06.03.2020 (08:00)
do: 30.06.2020 (15:00)
Banská Bystrica
Tajovského 40 (F236)
učiteľ ZŠInformácie13.08.2019 (12:00) do: 28.02.2020 (15:00)
Výučba fyziky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej
gramotnosti (UMB)
od: 04.03.2020 (08:00)
do: 30.06.2020 (23:59)
Banská Bystrica
Tajovského 40 (F257)
učiteľ ZŠInformácieOd: 15.07.2019 (00:01) do: 26.02.2020 (07:00)
Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej
gramotnosti (UMB)
od: 23.01.2020 (08:00)
do: 30.06.2020 (15:00)
Banská Bystrica
Cesta na Amfiteáter 1 (519)
učiteľ ZŠInformácieOd: 15.07.2019 (00:00) do: 16.01.2020 (15:00)
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UMB)od: 10.10.2019 (08:00)
do: 30.06.2020 (15:00)
Banská Bystrica
Tajovského 40 (F135)
učitelia SŠInformácieOd: 13.08.2019 (21:00) do: 09.10.2019 (23:00)
Počítačové systémy (UMB)od: 05.12.2019 (08:00)
do: 30.06.2020 (15:00)
Banská Bystrica
Tajovského 40 (F135)
učiteľ SŠInformácieOd: 13.08.2019 (21:00) do: 28.11.2019 (07:00)
Dáta a ich prezentácia (UMB)od: 10.01.2020 (08:00)
do: 30.06.2020 (15:00)
Banská Bystrica
Tajovského 40 (F135)
učiteľ SŠ a GYMInformácieOd: 30.08.2019 (00:01) do: 03.01.2020 (23:00)
Objektové programovanie a prezentácia dát (UMB)od: 28.11.2019 (08:00)
do: 31.12.2019 (15:00
Banská Bystrica
Tajovského 40 (F135)
učiteľ SŠ a GYMInformácieOd: 15.07.2018 (00:01) do: 21.11.2019 (07:00)
TémaTermínMiestoCieľová skupinaBližšie informáciePrihlasovanie
Úvod do počítačových sietí (UNIZA)od: 28.08.2019 (08:00)
do: 07.02.2020 (23:55)
Žilina
Univerzitná 8215/1 (RB303)
učitelia SŠ, Majstri odbornej výchovyInformácie 
Škálovanie počítačových sietí (UNIZA)od: 28.08.2019 (08:00)
do: 25.01.2020 (15:00)
Žilina
Univerzitná 8215/1 (RB303)
učiteľ SŠ a GYM, majstri odbornej výchovyInformácieOd: 15.07.2018 (00:01) do: 28.08.2019 (07:59)
TémaTermínMiestoCieľová skupinaBližšie informáciePrihlasovanie

Úvod do počítačových sietí (TUKE)

od: 21.10.2019 (08:00)
do: 31.12.2019 (23:59)

Košice – Sever
Letná 9 (L9-B519/B)

učiteľ SŠ a GYM

Informácie

Od: 02.10.2019 (09:00) do: 14.10.2019 (09:00)

Úvod do počítačových sietí (TUKE)

od: 21.10.2019 (08:00)
do: 31.12.2019 (23:59)

Košice – Sever
Letná 9 (L9-B519/B)

učiteľ SŠ a GYM

Informácie

Od: 02.10.2019 (09:00) do: 14.10.2019 (09:00)

Internet vecí (TUKE)

od: 21.11.2019 (08:30)
do: 31.12.2019 (23:59)

Košice – Sever
Letná 9 (L9-B527 )

učiteľ SŠ a GYM

Informácie

Od: 04.10.2019 (00:01) do: 14.11.2019 (00:00)

Téma

Termín

Miesto

Cieľová skupina

Bližšie informácie

Prihlasovanie

Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou IKT na ZŠ (CVTI SR –
ŠVS BB)

od: 05.11.2019 (09:00)
do: 30.11.2019 (16:00)

Banská Bystrica
Tajovského 25 (SVS-21)

učitelia

Informácie

Od: 12.08.2019 (11:27) do: 31.10.2019 (11:27)

Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese (CVTI SR – ŠVS BB)

od: 07.11.2019 (09:00)
do: 22.11.2019 (16:00)

Banská Bystrica
Tajovského 25 (SVS-21)

učitelia

Informácie

Od: 12.08.2019 (11:21) do: 30.10.2019 (11:21)

Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou IKT na ZŠ (CVTI SR –
ŠVS MI)

od: 26.11.2019 (08:00)
do: 28.11.2019 (15:00)

Michalovce
Okružná 3657 (SVS-MI)

učiteľ ZŠ

Informácie

od: 26.11.2019 (08:00)
do: 28.11.2019 (15:00)

Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese (CVTI SR – ŠVS MI)

od: 12.11.2019 (08:00)
do: 14.11.2019 (15:00)

Michalovce
Okružná 3657 (SVS-MI)

učiteľ ZŠ a SŠ

Informácie

Od: 03.01.2018 (10:19) do: 11.11.2019 (10:19)

Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine pomocou IKT na ZŠ (CVTI SR –
ŠVS LM)

od: 06.11.2019 (08:00)
do: 08.11.2019 (15:00)

Liptovský Mikuláš
Hurbanova 6 (SVS – LM)

učitelia ZŠ

Informácie

Od: 26.08.2019 (07:00) do: 31.10.2019 (20:00)

Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese (CVTI SR – ŠVS LM)

od: 22.10.2019 (08:15)
do: 24.10.2019 (15:30)

Liptovský Mikuláš
Hurbanova 6 (SVS – LM)

Učitelia ZŠ, SŠ

Informácie

Od: 07.05.2019 (07:00) do: 15.10.2019 (12:00)