Stredná škola ako IT Akadémia partner môže spolupracovať na niektorej z nasledovných úrovní:

 1. Základná úroveň, ktorá umožňuje;
  • realizácia ECDL (vzdelávanie, testovanie, SW);
  • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
  • overovanie inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied.
  • vzdelávanie učiteľov
 2. Stredná úroveň, ktorá umožňuje:
  • realizácia ECDL (vzdelávanie, testovanie, SW);
  • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
  • účasť na tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • implementácia predmetu Informatika v matematike a prírodných vedách alebo Internet vecí;
  • implementácia konceptu Sieťovej akadémie s dôrazom na koncepty IoT riešení
  • vzdelávanie učiteľov;
  • využívanie ITScienceLab pre SŠ.
 3. Rozšírená úroveň, ktorá umožňuje:
  • realizácia ECDL (vzdelávanie, testovanie, SW);
  • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
  • účasť na tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • vytvorenie tried so zameraním na informatiku;
  • implementácia predmetu Informatika v matematike a prírodných vedách alebo Internet veci;
  • implementácia konceptu Sieťovej akadémie s dôrazom na koncepty IoT riešení;
  • vzdelávanie učiteľov;
  • využívanie ITScienceLab pre SŠ. (Aktuálne sú vybrané všetky školy, ktoré budú vybavené ITScienceLabom. Ostatné školy, ktoré sa zapoja do projektu už nemajú možnosť uchádzať sa o ITScienceLab)

Zoznam zapojených Gymnázií pre vybavenie IT Science laboratóriami

Zoznam zapojených SOŠ pre vybavenie IT Science laboratóriami