Stredná škola ako IT Akadémia partner môže spolupracovať na niektorej z nasledovných úrovní:

Základná úroveň, ktorá umožňuje:

  • realizácia ECDL (vzdelávanie, testovanie, SW);
  • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
  • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
  • overovanie inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied.
  • vzdelávanie učiteľov

   Stredná úroveň, ktorá umožňuje:

   • realizácia ECDL (vzdelávanie, testovanie, SW);
   • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
   • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
   • účasť na tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
   • implementácia predmetu Informatika v matematike a prírodných vedách alebo Internet vecí;
   • implementácia konceptu Sieťovej akadémie s dôrazom na koncepty IoT riešení
   • vzdelávanie učiteľov;
   • využívanie ITScienceLab pre SŠ.

    Rozšírená úroveň, ktorá umožňuje:

    • realizácia ECDL (vzdelávanie, testovanie, SW);
    • využívanie v projekte vytvorených inovatívnych nástrojov vo výučbe INF, MAT, prírodných a technických vied;
    • účasť na popularizačných a mimoškolských vzdelávacích aktivitách;
    • účasť na tvorbe a overovaní inovatívnych nástrojov pre výučbu INF, MAT, prírodných a technických vied;
    • vytvorenie tried so zameraním na informatiku;
    • implementácia predmetu Informatika v matematike a prírodných vedách alebo Internet veci;
    • implementácia konceptu Sieťovej akadémie s dôrazom na koncepty IoT riešení;
    • vzdelávanie učiteľov;
    • využívanie ITScienceLab pre SŠ. (Aktuálne sú vybrané všetky školy, ktoré budú vybavené ITScienceLabom. Ostatné školy, ktoré sa zapoja do projektu už nemajú možnosť uchádzať sa o ITScienceLab)