Vzdelávacie aktivity pre všetkých učiteľov

V období od 1.9.2021 vám v rámci národného projektu IT Akadémie ponúkame inovačné vzdelávania a webináre.

Viac informácií k inovačnému vzdelávaniu nájdete na http://itakademia.sk/zoznam-inovacneho-vzdelavania.

Viac informácií k webinárom nájdete na http://itakademia.sk/webinare.

Aktuálna ponuka vzdelávania sa nachádza na https://registracia.itakademia.sk/activity/aktivita-1-2.

Názov vzdelávania Typ vzdelávania
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese Inovačné do 31.12.2021
Cloudové riešenia v školskom prostredí webinár
Databázy – Dáta a ich prezentácia Inovačné do 31.12.2021
Excel pokročilí webinár
Ine podľa záujmu pedagógov (MS Forms, Lego, TinkerCad….) webinár
Informačná bezpečnosť  – Počítačové systémy Inovačné do 31.12.2021
Informatika a rozvoj informatického myslenia žiakov 1. stupňa ZŠ Inovačné do 31.12.2021
Informatika v prírodných vedách a matematike – 25 hod. (časť biológia) Inovačné do 31.12.2021
Informatika v prírodných vedách a matematike – 25 hod. (časť fyzika) Inovačné do 31.12.2021
Informatika v prírodných vedách a matematike – 25 hod. (časť geografia) Inovačné do 31.12.2021
Informatika v prírodných vedách a matematike – 25 hod. (časť chémia) Inovačné do 31.12.2021
Informatika v prírodných vedách a matematike – 25 hod. (časť informatika) Inovačné do 31.12.2021
Informatika v prírodných vedách a matematike – 25 hod. (časť matematika) Inovačné do 31.12.2021
Internet Vecí Inovačné
Manipulácia s obrázkami v Gimpe pre pokročilých 1+2 webinár
Manipulácia s obrázkami v Gimpe pre začiatočníkov webinár
Moderné metódy vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ zamerané na konceptuálne porozumenie Inovačné do 31.12.2021
Moderné metódy vyučovania informatiky na SŠ zamerané na konceptuálne porozumenie Inovačné
Objektový prístup k riešeniu problémov – Objektové programovanie a prezentácia dát Inovačné do 31.12.2021
Počítačové systémy a siete – Počítačové systémy Inovačné do 31.12.2021
Popularizačné prednášky/workshopy/webináre webinár
Prezentácie a ich použitie na vyučovaní webinár
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ Inovačné
Programovanie mobilných zariadení – Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií Inovačné do 31.12.2021
Programovanie robotických modelov na ZŠ Inovačné
Programovanie v jazyku Scratch Inovačné do 31.12.2021
Programovanie webových stránok – Dáta a ich prezentácia Inovačné do 31.12.2021
Riešenie problémov a programovanie – Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií Inovačné do 31.12.2021
Skalovanie PC sieti – 96 hod. Inovačné
Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobu Inovačné do 31.12.2021
Tvorba a prezentácia dát – Objektové programovanie a prezentácia dát Inovačné do 31.12.2021
Tvorba prezentácií, pracovných listov a interaktívnych testov s využitím digitálnych technológií pre proces vzdelávania webinár
Tvorba testov a uč. podkladov k vyuč. hodine pomocou IKT na ZŠ Inovačné do 31.12.2021
Tvorba testov k vyučovacej hodine pomocou IKT webinár
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese Inovačné
Uvod do PC sieti – 96 hod. Inovačné
Uvod do PC sieti/ Skalovanie PC sieti – 96 hod. Inovačné
Výučba biológie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti Inovačné do 31.12.2021
Výučba fyziky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti Inovačné do 31.12.2021
Výučba geografie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti Inovačné do 31.12.2021
Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti Inovačné do 31.12.2021
Výučba matematiky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti Inovačné do 31.12.2021
Výučba biológie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti Inovačné
Výučba fyziky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti Inovačné
Výučba geografie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti Inovačné
Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti Inovačné
Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti Inovačné
Využívanie IKT na 2. stupni ZŠ Inovačné do 31.12.2021
Rozširujúce štúdium informatiky RŠI