Webináre

Podpora pre online výučbu aj v ďalšom školskom roku 2020/2021

Milí učitelia!

Aj ďalšom školskom roku máme pre vás v rámci projektu okrem iných aktivít pripravené aj online webináre:

  • Predmetové webináre (konzultácie, príklady dobrej praxe)
  • EduPage – začiatočníci, pokročilí, konzultácie
  • MS Teams
  • Google Učebňa
  • Cisco Webex (archív – časť: Ako učiť online)
  • Zoom (archív – časť: Ako učiť online)
  • Výber technológie (archív – časť: Ako učiť online)

Ponuka je k dispozícii v časti „Kalendár webinárov“, ktorá bude aj pravidelne aktualizovaná. Na webinár sa môžete prihlásiť prostredníctvom dotazníka na stránke

Link na konkrétny webinár bude poslaný prostredníctvom emailu účastníkovi pred jeho konaním aj s pokynmi na prihlásenie. Po absolvovaní webinára vystavíme účastníkom potvrdenia o absolvovaní v rozsahu 1-3 vyučovacích hodín (počet hodín závisí od dĺžky webináru), ktoré mu môže zamestnávateľ uznať ako súčasť aktualizačného vzdelávania.

K dispozícii je aj podpora online vzdelávania v rámci Vašej školy. Ak ste sa už ako škola rozhodli, resp. sa rozhodnete pre  konkrétnu technológiu, sme pripravení Vám pomôcť a vyškoliť Vašich učiteľov pre jej efektívne využívanie pri online vzdelávaní. K tomu Vám ponúkame „metodické školenia“ pre všetkých Vašich učiteľov vo vyhradenom – dohodnutom čase, uzavreté len pre Vašu školu.

V prípade záujmu o webinár, ktorý nie je v ponuke ako aj o školenie na vybranú technológiu alebo oblasť/predmet pre Vašu školu, nám napíšte na vzdelavanie@itakademia.sk

Kalendár webinárov

Prehľad webinárov podľa jednotlivých predmetov

Biológia

Chémia

Fyzika

Informatika

Geografia

Matematika

Ako učiť on-line

Všetky predmety

Archív webinárov