05Jan
, | video-konferencia

Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese (CVTI SR – ŠVS LM)

Cieľom vzdelávania bude, aby si učiteľ vedel sám veľmi jednoduchým a efektívnym spôsobom vytvoriť a aktualizovať vlastnú webovú stránku, ktorá...

11Jan
, | Školiaca miestnosť R2, Miestnosť č. 332, 2. poschodie

Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)

Vzdelávanie bude zamerané na témy Látky a zmesi (bádateľské aktivity k téme Zmesi, počítačom podporované laboratórium k téme Voda, projektové...

11Jan
, | video-konferencia

Programovanie v jazyku Scratch (CVTI SR – ŠVS LM)

Cieľom vzdelávania bude rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti výuky programovania pre žiakov základných škôl. Prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľa pri formulovaní...

12Jan
, | video-konferencia

Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese (CVTI SR – ŠVS LM)

Cieľom vzdelávania bude, aby si učiteľ vedel sám veľmi jednoduchým a efektívnym spôsobom vytvoriť a aktualizovať vlastnú webovú stránku, ktorá...

13Jan
, , | video-konferencia

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ) – EduPage: Klasifikačná správa. Vytvorenie kópie testu. Súťaže. IŽK. ETK.

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

27Jan
, | webinár, video-konferencia

Moderné metódy vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ zamerané na konceptuálne porozumenie (UPJŠ)

Vzdelávanie bude zamerané na moderné metódy vyučovania informatiky nielen z pohľadu učiteľa, ale aj z pohľadu žiaka. Uvedený obsah sa...

09Feb
, | Školiaca miestnosť R2, Miestnosť č. 332, 2. poschodie

Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)

Vzdelávanie bude zamerané na témy Látky a zmesi (bádateľské aktivity k téme Zmesi, počítačom podporované laboratórium k téme Voda, projektové...

21Dec
, | dištančné vzdelávanie

Programovanie v jazyku Scratch (CVTI SR – ŠVS LM)

Cieľom vzdelávania bude rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti výuky programovania pre žiakov základných škôl. Prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľa pri formulovaní...

04Jan
, | video-konferencia

Programovanie v jazyku Scratch (CVTI SR – ŠVS LM)

Cieľom vzdelávania bude rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti výuky programovania pre žiakov základných škôl. Prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľa pri formulovaní...

22Dec
, | dištančné vzdelávanie

Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese (CVTI SR – ŠVS LM)

Cieľom vzdelávania bude, aby si učiteľ vedel sám veľmi jednoduchým a efektívnym spôsobom vytvoriť a aktualizovať vlastnú webovú stránku, ktorá...