chémia

16Feb
, | miestnosť R2

Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)

Vzdelávanie bude zamerané na témy: Sústavy látok ( bádateľská metóda). Štruktúra atómov a iónov, periodická sústava prvkov (vzdelávacie portály k...

18Jan
, | miestnosť R2

Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)

Vzdelávanie bude zamerané na témy: Sústavy látok ( bádateľská metóda). Štruktúra atómov a iónov, periodická sústava prvkov (vzdelávacie portály k...

11Jan
, | Školiaca miestnosť R2, Miestnosť č. 332, 2. poschodie

Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)

Vzdelávanie bude zamerané na témy Látky a zmesi (bádateľské aktivity k téme Zmesi, počítačom podporované laboratórium k téme Voda, projektové...

09Feb
, | Školiaca miestnosť R2, Miestnosť č. 332, 2. poschodie

Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)

Vzdelávanie bude zamerané na témy Látky a zmesi (bádateľské aktivity k téme Zmesi, počítačom podporované laboratórium k téme Voda, projektové...