webinár

25Jan
, , | video-konferencia

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ) – Klub učiteľov informatiky – Aktivity a témy na výučbu UX/UI dizajnu v školskej informatike pri riešení STE(A)M projektov

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

01Feb
, , | video-konferencia

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ) – Konštruktivitstický prístup k vzdelávaniu

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

20Jan

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA) – Vzdelávanie zážitkovou formou I – práca v tíme

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

18Jan

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA) – Tvorba web aplikácií – jazyk PHP, základy

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

18Jan

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA) – Vzdelávanie zážitkovou formou I – práca v tíme

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

14Jan

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA) – Dynamické smerovanie, protokol OSPF (ENSA_01 Single-Area OSPFv2 Concepts; ENSA_02 Single-Area OSPFv2 Configuration)

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

18Jan
, , | video-konferencia

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ) – Tvoríme interaktívne aplikácie v LearningApps

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

13Jan
, , | video-konferencia

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ) – EduPage: Klasifikačná správa. Vytvorenie kópie testu. Súťaže. IŽK. ETK.

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

13Dec
, , | video-konferencia

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ) – Konštruktivitstický prístup k vzdelávaniu

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

29Nov
, , | video-konferencia

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ) – Konštruktivitstický prístup k vzdelávaniu

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...