Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ) – Klub učiteľov informatiky – Aktivity a témy na výučbu UX/UI dizajnu v školskej informatike pri riešení STE(A)M projektov

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou. Workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ budú obsahovo zamerané prevažne na témy z oblastí rozvoja digitálnych kompetencií. Forma vzdelávacej aktivity je prezenčná alebo dištančná vo forme napr. webináru.

Pre účasť na webinári je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov vzdelávacej aktivity. Prihlasovanie prebieha nasledovne:

  • Registrácia: 25.08.2021 (08:51) – 02.11.2021 (14:55)
  • Cieľová skupina: učitelia ZŠ aj SŠ