webinár

27Jan

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA) -Tvorba prezentácií a myšlienkových máp

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

25Jan

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA) – Vzdelávanie zážitkovou formou I – práca v tíme

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

25Jan

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA) – Tvorba web aplikácií – jazyk PHP, práca s databázou

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

28Jan

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA) – 3D tlač – online

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

27Jan

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA) – 3D tlač – online

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

26Jan

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA) – 3D tlač – online

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

25Jan

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA) – 3D tlač – online

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

24Jan

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA) – 3D tlač – online

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

24Feb
, , | video-konferencia

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ) – EduPage: DÚ. Testy. Súťaže. IŽK. ETK.

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...