Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA) -Koncepty sieťovej bezpečnosti, riadenie prevádzky pomocou zoznamov na kontrolu prístupu, ACL, konfigurácia. (ENSA_03 Network Security Concepts; ENSA_04 ACL Concepts; ENSA_05 ACLs for IPv4 Configuration)

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a aktuálne moderné technológie smerujúce k prepojeniu teórie s praxou. Workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ budú obsahovo zamerané prevažne na témy z oblastí rozvoja digitálnych kompetencií. Forma vzdelávacej aktivity je prezenčná alebo dištančná vo forme napr. webináru.

Pre účasť na webinári je potrebná registrácia zo strany záujemcu z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov vzdelávacej aktivity. Prihlasovanie prebieha nasledovne: