Vzdelávacie aktivity pre všetkých učiteľov

V období od 1.9.2021 vám v rámci národného projektu IT Akadémie ponúkame inovačné vzdelávania a webináre.

Viac informácií k inovačnému vzdelávaniu nájdete na http://itakademia.sk/zoznam-inovacneho-vzdelavania.

Viac informácií k webinárom nájdete na http://itakademia.sk/webinare.

Aktuálna ponuka vzdelávania sa nachádza na https://registracia.itakademia.sk/activity/aktivita-1-2.

Názov vzdelávaniaTyp vzdelávania
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom proceseInovačné
Cloudové riešenia v školskom prostredíwebinár
Databázy – Dáta a ich prezentáciaInovačné
Excel pokročilíwebinár
Ine podľa záujmu pedagógov (MS Forms, Lego, TinkerCad….)webinár
Informačná bezpečnosť  – Počítačové systémyInovačné
Informatika a rozvoj informatického myslenia žiakov 1. stupňa ZŠInovačné
Informatika v prírodných vedách a matematike – 25 hod. (časť biológia)Inovačné
Informatika v prírodných vedách a matematike – 25 hod. (časť fyzika)Inovačné
Informatika v prírodných vedách a matematike – 25 hod. (časť geografia)Inovačné
Informatika v prírodných vedách a matematike – 25 hod. (časť chémia)Inovačné
Informatika v prírodných vedách a matematike – 25 hod. (časť informatika)Inovačné
Informatika v prírodných vedách a matematike – 25 hod. (časť matematika)Inovačné
Internet VecíInovačné
Manipulácia s obrázkami v Gimpe pre pokročilých 1+2webinár
Manipulácia s obrázkami v Gimpe pre začiatočníkovwebinár
Moderné metódy vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ zamerané na konceptuálne porozumenieInovačné
Moderné metódy vyučovania informatiky na SŠ zamerané na konceptuálne porozumenieInovačné
Objektový prístup k riešeniu problémov – Objektové programovanie a prezentácia dátInovačné
Počítačové systémy a siete – Počítačové systémyInovačné
Popularizačné prednášky/workshopy/webinárewebinár
Prezentácie a ich použitie na vyučovaníwebinár
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠInovačné
Programovanie mobilných zariadení – Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikáciíInovačné
Programovanie robotických modelov na ZŠInovačné
Programovanie v jazyku ScratchInovačné
Programovanie webových stránok – Dáta a ich prezentáciaInovačné
Riešenie problémov a programovanie – Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikáciíInovačné
Skalovanie PC sieti – 96 hod.Inovačné
Transformácia vzdelávania a školy pre digitálnu dobuInovačné
Tvorba a prezentácia dát – Objektové programovanie a prezentácia dátInovačné
Tvorba prezentácií,pracovných listov a interaktívnych testov s využitím digitálnych technológií pre proces vzdelávaniawebinár
Tvorba testov a uč. podkladov k vyuč. hodine pomocou IKT na ZŠInovačné
Tvorba testov k vyučovacej hodine pomocou IKTwebinár
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom proceseInovačné
Uvod do PC sieti – 96 hod.Inovačné
Uvod do PC sieti/ Skalovanie PC sieti – 96 hod.Inovačné
Výučba biológie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnostiInovačné
Výučba biológie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnostiInovačné
Výučba fyziky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnostiInovačné
Výučba fyziky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnostiInovačné
Výučba geografie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnostiInovačné
Výučba geografie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnostiInovačné
Výučba chémie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnostiInovačné
Výučba chémie na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnostiInovačné
Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnostiInovačné
Výučba matematiky na ZŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnostiInovačné
Využívanie IKT na 2. stupni ZŠInovačné
Rozširujúce štúdium informatikyRŠI