Pre žiakov ZŠ a SŠ

Súťaže, krúžky,ECDL...

Pre učiteľov

Vzdelávanie,metodiky,ECDL,ECo-C...

Pre Vysoké školy

Inovácia predmetov, ECDL, ECo-C...

Pre IT firmy

Spolupráca s IKT sektorom

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.minedu.sk       www.employment.gov.sk/sk/esf/