Milí učitelia!

Aj ďalšom školskom roku máme pre vás v rámci projektu okrem iných aktivít pripravené aj online webináre:

 • webináre zamerané na využitie digitálnych technológií hlavne v online vzdelávaní – otvorené pre jednotlivcov, ale aj pre celé školské kolektívy (pre začiatočníkov a pre pokročilých)
  • Predmetové webináre (konzultácie, príklady dobrej praxe)
  • EduPage – začiatočníci, pokročilí, konzultácie
  • MS Teams
  • Google Učebňa
  • Cisco Webex (archív – časť: Ako učiť online)
  • Zoom (archív – časť: Ako učiť online)
  • Výber technológie (archív – časť: Ako učiť online)
 • webináre k online výučbe prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky s využitím našich inovatívnych metodík
 • webináre k výmene skúsenosti a príkladom dobrej praxe.

Webináre budú prebiehať v popoludňajších hodinách. V prípade, že máte záujem o webinár len pre Vašu školu, kontaktujte nás cez vzdelavanie@itakademia.sk . Všetci veríme, že druhú vlnu pandémie zvládneme a vyrovnáme sa s problémami pri realizácii vyučovania aj v sťažených podmienkach. IT Akadémia je tu pre Vás.

Ponuka je k dispozícii v časti „Kalendár webinárov“, ktorá bude aj pravidelne aktualizovaná. Ak ste pedagogickým alebo odborným zamestnancom v škole, ktorá JE partnerskou školou projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie prihláste sa na webinár cez registračný portál (overenie partnerských škôl https://itakademia.sk/zmluvy). V prípade potreby kontaktujte koordinátora alebo kontaktnú osobu projektu na Vašej škole. Ak ste pedagogickým alebo odborným zamestnancom v škole, ktorá NIE JE partnerskou školou projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie svoj záujem o účasť na niektorom z ponúkaných webinárov vyjadrite prostredníctvom dotazníka „Záujem o webináre“ (https://dotazniky.itakademia.sk/). Účasť na webinári v rozsahu 1-3 vyučovacích hodín (počet hodín závisí od dĺžky webináru) môže Váš zamestnávateľ uznať ako súčasť aktualizačného vzdelávania. V prípade záujmu o webinár, ktorý nie je v ponuke ako aj o školenie na vybranú technológiu alebo oblasť/predmet pre Vašu školu, nám napíšte na vzdelavanie@itakademia.sk