16Dec
, | webinár, video-konferencia

Moderné metódy vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ zamerané na konceptuálne porozumenie (UPJŠ)

Vzdelávanie bude zamerané na moderné metódy vyučovania informatiky nielen z pohľadu učiteľa, ale aj z pohľadu žiaka. Uvedený obsah sa...

13Dec
, , | video-konferencia

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ) – Konštruktivitstický prístup k vzdelávaniu

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

02Dec
, | webinár, video-konferencia

Moderné metódy vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ zamerané na konceptuálne porozumenie (UPJŠ)

Vzdelávanie bude zamerané na moderné metódy vyučovania informatiky nielen z pohľadu učiteľa, ale aj z pohľadu žiaka. Uvedený obsah sa...

29Nov
, , | video-konferencia

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ) – Konštruktivitstický prístup k vzdelávaniu

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

25Nov
, | video-konferencia

Programovanie robotických modelov na ZŠ (UPJŠ)

Vzdelávanie poskytne učiteľom informácie a odporúčania pre výučbu programovania robotických modelov v rámci predmetu informatika podľa ISCED 2 a tiež...

08Nov
, , | video-konferencia

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ) – Konštruktivitstický prístup k vzdelávaniu

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

04Nov
, | video-konferencia

Programovanie robotických modelov na ZŠ (UPJŠ)

Vzdelávanie poskytne učiteľom informácie a odporúčania pre výučbu programovania robotických modelov v rámci predmetu informatika podľa ISCED 2 a tiež...

30Sep
, | video-konferencia

Programovanie robotických modelov na ZŠ (UPJŠ)

Vzdelávanie poskytne učiteľom informácie a odporúčania pre výučbu programovania robotických modelov v rámci predmetu informatika podľa ISCED 2 a tiež...