10Feb
, | Miestnosť F352

Výučba geografie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB)

Vzdelávanie bude zamerané na získavanie, spracovanie a interpretáciu geografických informácií, vyhľadávanie a využívanie rôznych zdrojov geografických dát (najmä elektronických) a...

31Jan
, , | video-konferencia

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ)

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

08Feb
, | video-konferencia

Internet vecí (TUKE)

Cieľom predmetu je oboznámenie sa s konceptom Internetu vecí. Študent získa širokospektrálny prehľad o architektúre Internetu vecí, jeho funkčných stavebných...

03Feb
, | video-konferencia

Internet vecí (TUKE)

Cieľom predmetu je oboznámenie sa s konceptom Internetu vecí. Študent získa širokospektrálny prehľad o architektúre Internetu vecí, jeho funkčných stavebných...

01Feb

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (CVTI SR – ŠVS BB) – Ako využiť potenciál Google Classroom

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

25Jan

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (CVTI SR – ŠVS BB) – Tvorba testov a učebných podkladov

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

26Jan

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (CVTI SR – ŠVS BB) – PHP I. – základné konštrukcie a tvorba skriptov

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

15Feb

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (CVTI SR – ŠVS BB) – Manipulácia s obrázkami v Gimpe pre začiatočníkov

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

16Feb
, | Laboratórium SA1L82b

Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) – Predmet Fyzika

Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi...

02Feb
, | Laboratórium SA1L82b

Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) – Predmet Fyzika

Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi...