webinár

31Jan
, , | video-konferencia

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UPJŠ)

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

01Feb

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (CVTI SR – ŠVS BB) – Ako využiť potenciál Google Classroom

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

25Jan

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (CVTI SR – ŠVS BB) – Tvorba testov a učebných podkladov

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

26Jan

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (CVTI SR – ŠVS BB) – PHP I. – základné konštrukcie a tvorba skriptov

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

15Feb

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (CVTI SR – ŠVS BB) – Manipulácia s obrázkami v Gimpe pre začiatočníkov

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

01Feb

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA) – Vzdelávanie zážitkovou formou I – práca v tíme

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

01Feb

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA) – Tvorba web aplikácií – OPP

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

03Feb

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA) – 3D tlač – prezenčne

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

02Feb

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA) – 3D tlač – prezenčne

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...

01Feb

Popularizačné prednášky a workshopy pre učiteľov ZŠ a SŠ (UNIZA) – 3D tlač – prezenčne

Popularizačné prednášky a workshopy sú určené pre učiteľov ZŠ a SŠ. Na prednáškach a workshopoch budú prezentované rôzne nástroje a...