biológia

11Jan
, | video-konferencia

Výučba biológie na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UPJŠ)

Vzdelávanie bude zamerané na dátové spracovanie a vyhodnocovanie obrazovej informácie (videa alebo fotografie), počítačom podporované merania senzormi, spirometrom, kolorimetrom a...

12Jan
, | video-konferencia

Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) – Predmet Biológia

Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi...

14Jan
, | video-konferencia

Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) – Predmet Biológia

Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi...

19Jan
, | video-konferencia

Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) – Predmet Biológia

Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi...

21Jan
, | video-konferencia

Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) – Predmet Biológia

Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi...

26Jan
, | video-konferencia

Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) – Predmet Biológia

Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi...

28Jan
, | video-konferencia

Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) – Predmet Biológia

Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi...