Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pokračuje v aktivitách napriek preventívnym opatreniam v súvislosti s pandémiou COVID-19