Webináre

Pre prácu s ponúkanými metodikami, ako i prácu v online prostrediach v jednotlivých predmetov  realizujeme webináre určené všetkým učiteľom základných a stredných škôl. Ponuka bude pravidelne aktualizovaná. Veríme, že technicky zabezpečíme z každého webináru archív. Na webinár je možné sa prihlásiť prostredníctvom dotazníka na stránke . Link na každý ďalší webinár bude poslaný mailom účastníkovi pred jeho konaním aj s pokynmi na prihlásenie. Prihláseným účastníkom webinárov po absolvovaní vystavíme potvrdenia o absolvovaní v rozsahu 1-3 vyučovacích hodín (počet hodín závisí od dĺžky webináru), ktoré mu môže zamestnávateľ uznať ako súčasť aktualizačného vzdelávania.
  • V dňoch 19. a 24.3.2020 prebehlo 18 webinárov pre učiteľov
  • Zúčastnilo sa ich 319 učiteľov zo 133 škôl zo všetkých krajov Slovenska
  • 286 učiteľov zo 114 škôl, ktoré sú IT „Akadémia partner“, 33 učiteľov z 19 iných škôl
Webináre sú archivované a budú zverejňované na web stránke. Operatívne budeme reagovať na záujmy učiteľov.

Biológia

Biológia
Predmet Druh školy Názov webináru Náplň Dátum Čas Link na archív
Biológia
ZŠ a SŠ
Metodiky v BIológii
Webinár k vybraným metodikám vytvorených v rámci IT Akadémie
20.3.2020
Biológia
ZŠ a SŠ
Biológia z domu
Použitie mobilných aplikácií
24.3.2020
Biológia
ZŠ a SŠ
Biológia z domu
Použitie mobilných aplikácií
24.3.2020
Biológia
ZŠ a SŠ
Biológia z domu - modelovanie v biológii
Využitie digitálneho modelovania v biológii
3.4.2020
od 9:30

Chémia

Chémia​
Predmet Druh školy Názov webináru Náplň Dátum Čas Link na archív
Chémia
Metodiky v Chémii
Inovatívne metodiky pre chémiu 7. a 8. ročníka ZŠ – možnosti využiteľné pre dištančné vzdelávanie
20.3.2020
od 10:00
Chémia
Metodiky v Chémii
Inovatívne metodiky pre chémiu 2. a 3. ročníka SŠ so zameraním na organickú chémiu – využitie metódy SATL
24.3.2020
Chémia
Metodiky v Chémii
Inovatívne metodiky pre chémiu 1. ročníka SŠ so zameraním na všeobecnú chémiu – možnosti využiteľné pre dištančné vzdelávanie
26.3.2020
od 10:00
Chémia
Metodiky v Chémii
Inovatívne metodiky pre chémiu 9. ročníka ZŠ – možnosti využiteľné pre dištančné vzdelávanie
27.3.2020
od 10:00

Fyzika

Fyzika
Predmet Druh školy Názov webináru Náplň Dátum Čas Link na archív
Fyzika
Metodiky pre dištančnú výučbu fyziky ZŠ
Inovatívne metodiky pre fyziku ZŠ - možnosti pre dištančnú výučbu
20.3.2020
Fyzika
Metodiky pre dištančnú výučbu fyziky SŠ
Inovatívne metodiky pre fyziku SŠ - možnosti pre dištančnú výučbu
20.3.2020
od 10:30
Fyzika
ZŠ a SŠ
Jednoduché fyzikálne experimenty dištančne
Jednoduché fyzikálne experimenty dištančne
23.3.2020
od 10:30
Fyzika
Metodiky pre dištančnú výučbu fyziky ZŠ
Inovatívne metodiky pre fyziku ZŠ - možnosti pre dištančnú výučbu. Webinár obsahovo nadväzuje na webinár uskutočnený dňa 20.3.2020 Ak ste sa ho nezúčastnili, odporúčame si ho pozrieť zo záznamu (link) ešte pred vašou účasťou na webinári.
24.3.2020
od 9:30
Fyzika
Metodiky pre dištančnú výučbu fyziky SŠ
Inovatívne metodiky pre fyziku SŠ - možnosti pre dištančnú výučbu
25.3.2020
od 10:30

Informatika

Informatika
Predmet Druh školy Názov webináru Náplň Dátum Čas Link na archív
Informatika
ZŠ a SŠ
Metodiky v Informatike
Webinár k vybraným metodikám vytvorených v rámci IT Akadémie
19.3.2020
Informatika
Klub učiteľov informatiky
Maturita z informatiky – tvorba zadaní.
24.3.2020
od 9:00

Geografia

Geografia​
Predmet Druh školy Názov webináru Náplň Dátum Čas Link na archív
Geografia
ZŠ a SŠ
Metodiky pre dištančnú výučbu geografie
Inšpirácie pre online vzdelávanie v geografii a ich využitie vo vybraných metodikách IT Akadémie
23.3.2020
od 9:00
Geografia
ZŠ a SŠ
Metodiky pre dištančnú výučbu geografie
Inšpirácie pre online vzdelávanie v geografii a ich využitie vo vybraných metodikách IT Akadémie
25.3.2020
Geografia
ZŠ a SŠ
Metodiky pre dištančnú výučbu geografie
Google Earth v dištančnom vzdelávaní Geografie
26.3.2020
od 14:00
Geografia
ZŠ a SŠ
Dištančné vyučovanie geografie
30.3.2020
od 10:30
Geografia
ZŠ a SŠ
Dištančné vyučovanie geografie
1.4.2020
od 09:30
Geografia
ZŠ a SŠ
Dištančné vyučovanie geografie
2.4.2020
od 14:00

Matematika

Matematika
Predmet Druh školy Názov webináru Náplň Dátum Čas Link na archív
Matematika
ZŠ a SŠ
Matematika - online hodnotenie žiakov
Online hodnotenie mojich žiakov so zameraním na matematiku
20.3.2020
od 9:00
Matematika
ZŠ a SŠ
Matematika - online hodnotenie žiakov
Online hodnotenie mojich žiakov so zameraním na matematiku
20.3.2020
od 11:00
Matematika
Matematika - Dištančné vzdelávanie
Dištančné vzdelávanie matematiky na strednej škole: Analytická geometria v rovine
23.3.2020
od 9:00
Matematika
Dištančné vzdelávanie matematiky na strednej škole: Analytická geometria v rovine
Dištančné vzdelávanie matematiky na strednej škole: Analytická geometria v rovine
23.3.2020
od 18:00
Matematika
Matematika - Dištančné vzdelávanie
Dištančné vzdelávanie matematiky na strednej škole: Analytická geometria v rovine
26.3.2020
od 10:30
Matematika
Matematika - Online si radíme ako učiť online
Riešenie problémov a zdieľanie nápadov, ktoré aktuálne máte s online vzdelávaním (EduPage, Google učebne, Khan academy, Socrative, Poll Everywhere, ...)
1.4.2020
od 10:30

Ako učiť on-line

Medzipredmetové vzťahy​
Predmet Druh školy Názov webináru Náplň Dátum Čas Link na archív
Ako učiť online
ZŠ a SŠ
Virtuálne učebné prostredie - Google učebňa
Virtuálne učebné prostredie - Google učebňa
23.3.2020
Ako učiť online
ZŠ a SŠ
Možnosti online hodnotenia žiakov
Socrative, PollEverywhere, Google Formuláre a EduPage testy
24.3.2020
Ako učiť online
ZŠ, SŠ
Možnosti videokonferencií so žiakmi
Zoom. Google učebňa. BBB. Webex.
30.3.2020
od 8.30 a od 10.30
Ako učiť online
ZŠ, SŠ
On-line vzdelávanie vo WEBEX Enterprise
Ukážky využívania WEBEX a využívanie niektorých nástrojov vo WEBEXe počas vyučovania
1.4.2020
od 13.00
Ako učiť online
ZŠ, SŠ
Možnosti videokonferencií so žiakmi

Zoom. Google učebňa. BBB. Webex. Prihlasovanie na webinár o 10.30 bude otvorené po naplnení webináru o 8.30

2.4.2020
od 8.30 a od 10.30