Webináre

Pre prácu s ponúkanými metodikami, ako i prácu v online prostrediach v jednotlivých predmetov  realizujeme webináre určené všetkým učiteľom základných a stredných škôl. Ponuka bude pravidelne aktualizovaná. Na webinár je možné sa prihlásiť prostredníctvom dotazníka na stránkeLink na každý ďalší webinár bude poslaný mailom účastníkovi pred jeho konaním aj s pokynmi na prihlásenie. Prihláseným účastníkom webinárov po absolvovaní vystavíme potvrdenia o absolvovaní v rozsahu 1-3 vyučovacích hodín (počet hodín závisí od dĺžky webináru), ktoré mu môže zamestnávateľ uznať ako súčasť aktualizačného vzdelávania. 
 
V podpore online vzdelávania sa chceme posunúť ďalej – od podpory jednotlivcov k podpore celej školy. Ak ste sa už ako škola rozhodli, resp. sa rozhodnete pre  konkrétnu technológiu, sme pripravení Vám pomôcť a vyškoliť Vašich učiteľov pre jej efektívne využívanie pri online vzdelávaní. K tomu Vám ponúkame „metodické školenia“ pre všetkých Vašich učiteľov vo vyhradenom – dohodnutom čase.  Začali sme taktiež realizovať (otvorené pre všetkých záujemcov) metodické školenia pre platformu Webex Enterprise. Ak už Vaša škola má školskú licenciu pre túto technológiu, ponúkame Vám uzavreté školenie len pre Vašu školu.
 
Ponuka webinárov je pravidelne aktualizovaná. V prípade záujmu o webinár, ktorý nie je v ponuke ako aj o školenie na vybranú technológiu alebo oblasť/predmet pre Vašu školu, nám napíšte na vzdelavanie@itakademia.sk
 
K 20.4.2020 Prebehlo 63 otvorených webinárov pre učiteľov, ktorých sa zúčastnilo spolu 1515 učiteľov (680 jedinečných učiteľov) z 336 škôl zo všetkých krajov Slovenska.  

Kalendár webinárov

Prehľad webinárov podľa jednotlivých predmetov

Biológia

Chémia

Fyzika

Informatika

Geografia

Matematika

Ako učiť on-line

Všetky predmety

Archív webinárov