Získaj bezplatne medzinárodný certifikát

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 boli sprístupnené študijné materiály pre 8 modulov ECDL. Prezenčná forma konzultácií k ECDL je nahradená formou videokonferencie. Testovanie žiakov stredných škôl a učiteľov základných a stredných škôl prebieha podľa aktuálnej pandémickej situácie a po dohode so školskými výpočtovými strediskami.

ECDL

    1. Žiaci/Učitelia sa v registračnom portáli https://registracia.itakademia.sk/ prihlásia na aktivitu Získanie medzinárodného certifikátu ECDL. pre žiakov/učiteľov SŠ alebo Získanie medzinárodného certifikátu ECDL pre učiteľov ZŠ.
    2. Zvolia si 4 moduly z ponuky 8 modulov podľa svojho uváženia a zamerania príslušnej školy, v ktorých absolvujú prípravu formou e-learningu, pričom k dispozícii majú vytvorené študijné materiály, autotesty, cvičné testy. Žiaci majú okrem toho možnosť absolvovať konzultačné stretnutia (25 hodín konzultácií s konzultantom). Pre učiteľov sa konzultácie nekonajú. Učitelia sa pripravujú na testy samostatne pomocou študijných materiálov zverejnených na vzdelávacom portáli.
    3. Zúčastnia sa testovania, ktoré na ich škole uskutoční jedno zo Školských výpočtových stredísk (Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Michalovce, Piešťany). Každý modul má samostatný test, ktorý trvá maximálne 45 minút a obsahuje 30 až 40 otázok alebo úloh (teoretických aj praktických).
    4. Ak všetky 4 testy urobia úspešne, t. j. každý test nad 75% všetkých bodov, získavajú certifikát. Je tu možnosť robiť aj opravné testy bezplatne. Kapacita plánovaných výjazdov na opravné testovania na školy je obmedzená a nie je vylúčené, že žiaci budú musieť opravné testy absolvovať na najbližšom školskom výpočtovom stredisku v doprovode konzultanta.

V prípade otázok píšte na e-mail: ecdlss@itakademia.sk