fyzika

16Feb
, | Laboratórium SA1L82b

Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) – Predmet Fyzika

Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi...

02Feb
, | Laboratórium SA1L82b

Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) – Predmet Fyzika

Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi...

25Jan
, | video-konferencia

Informatika v prírodných vedách a matematike (UPJŠ) – Predmet Fyzika

Vzdelávanie bude zamerané na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike (hlavne na gymnáziách) so zameraním na medzipredmetové vzťahy medzi...