2.2. Štandardy digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií – VŠ

Cieľ: Zlepšenie zručností a zvýšenie gramotností študentov vysokých škôl (digitálne a komunikačné kompetencie) podľa medzinárodného štandardu ECDL a ECo-C®.

Termín realizácie aktivity: 11/2016 – 08/2022

Odborný garant: RNDr. Slavka Blichová,kontakt: slavka.blichova@upjs.sk, ecdlvs@itakademia.sk (ECDL)

Cieľová skupina na získanie certifikátov ECDL a ECo-C®: 2400 študentov vysokých škôl (ECDL – 2000, ECo-C© – 400)

Výstupy:

  • *8 študijných materiálov pre moduly ECDL,
  • *8 elektronických kurzov pre moduly ECDL,
  • 2000 certifikovaných absolventov programu ECDL,
  • 400 certifikovaných absolventov programu ECo-C© .
  • * Pozn. Uvedené výstupy sú totožné s výstupmi v podaktivite 1.4.

European Computer Driving Licence (ďalej ECDL)    

European Communication Certificate (ďalej ECo-C®)