Motivačné predmety

Navrhnúť modely dvoch nových motivačných predmetov. Informatika v prírodných vedách a matematike určený pre gymnáziá, ktorý poukáže na využitie informatiky v prírodných vedách a matematike so zameraním na medzipredmetové vzťahy. Druhý predmet, Internet vecí, určený pre stredné odborné školy, ale aj pre gymnázia, zameraný na oboznámenie sa a získanie praktických skúseností a zručností s implementáciou konceptu internetu vecí.

Informatika v prírodných vedách a matematike
Líder pracovnej skupiny: doc. RNDr. Gabriela Andrejková. CSc.
Informačný list

Internet vecí
Líder pracovnej skupiny: Ing. Jozef Janitor, PhD.
Informačný list