Otvorená hodina prebieha v reálnych pedagogických podmienkach ako vyučovacia hodina so žiakmi. Obsahom otvorenej hodiny je inovatívna metodika, s ktorou má učiteľ dobrú skúsenosť z overovania, resp. z používania. Na otvorené hodiny pozývame učiteľov z iných škôl. Na hodine sa môže zúčastniť expert z autorov inovatívnych metodík z daného predmetu. Možná i medzipredmetová účasť (napr. učiteľ biológie na otvorenej hodine chémie) a účasť učiteľa základnej školy na strednej škole a opačne. Po otvorenej hodine je priestor na analýzu vyučovacej hodiny a diskusiu zúčastnených učiteľov (v rozsahu min. 60 min.).

Postupnosť pri prihlásení:

  1. Prihlásiť sa do portálu https://registracia.itakademia.sk
  2. V časti Aktivity zvoliť Prihlásiť sa na aktivitu
  3. Nájsť v zozname ponúkaných aktivít otvorenú hodinu pre mnou požadovaný predmet
  4. Vybrať si termín na ktorý sa chcem prihlásiť a kliknúť na prihlásiť
  5. Vyplniť požadované údaje a súhlasy a potvrdiť prihlásenie
  6. Vyplniť krátky dotazník. Informácie k nemu dostanete po potvrdení prihlásenia na otvorenú hodinu.
Pre základné školy Pre stredné školy
Fyzika Fyzika
Matematika Matematika
Geografia Geografia
Biológia Biológia
Chémia Chémia
Informatika Informatika 1st
  Sieťové technológie 1
  Sieťové technológie 2
  Sieťové technológie 3
  Sieťové technológie 4