Číslo zmluvy Vysoká škola Uzatvorená Detaily zmluvy
188/ITA/F/2018 Tehnická univerzita vo Zvolene 26.6.2018 Memorandum o spolupráci
204/ITA/F/2017 Univerzita Komenského v Bratislave 27.7.2018 Memorandum o spolupráci
189/ITA/F/2018 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 18.6.2018 Memorandum o spolupráci
192/ITA/F/2018 Slovenská technická univerzita v Bratislava 27.6.2018 Memorandum o spolupráci
350/ITA/F/2018 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 12.11.2018 Memorandum o spolupráci
293/ITA/F/2018 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 5.10.2018 Memorandum o spolupráci
230/ITA/F/2018 Prešovská univerzita v Prešove 20.8.2018 Memorandum o spolupráci
316/ITA/F/2019 Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach 27.09.2019 Memorandum o spolupráci