Získaj bezplatne medzinárodný certifikát ECDL

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 boli sprístupnené študijné materiály pre 8 modulov ECDL. Prezenčná forma konzultácií k ECDL je nahradená formou videokonferencie. Testovanie študentov VŠ prebieha podľa aktuálnej pandémickej situácie a po dohode s Akreditovaným testovacím centrom.

  1. Študent vyplní dotazník „Študenti VŠ: Prihláška k získaniu certifikátu ECDL (predbežný záujem)“ na stránke https://dotazniky.itakademia.sk/
  2. Po obdržaní prihlasovacích údajov do Registračného portálu https://registracia.itakademia.sk/ sa prihlási na aktivitu „Získanie medzinárodného certifikátu ECDL (UPJŠ, UNIZA, UKF, UMB)“. V záväznej prihláške si zvolí 4 moduly z ponuky 8 modulov podľa svojho uváženia a zamerania, resp. odporúčania príslušnej vysokej školy.
  3. Po splnení podmienok, ktoré zasiela príslušná vysoká škola (UPJŠ, UNIZA, UKF, UMB) dostáva prístup do Vzdelávacieho portálu https://vzdelavanie.itakademia.sk/, v ktorom absolvuje prípravu formou e-learningu, pričom k dispozícii má vytvorené študijné materiály, autotesty, cvičné testy. Študenti majú možnosť absolvovať konzultácie v zmysle pokynov príslušnej vysokej školy.
  4. V Registračnom portáli sa prihlási na aktivitu „Testovanie ECDL (UPJŠ, UNIZA)“ v súlade s pokynmi Akreditovaného testovacieho centra (UPJŠ, UNIZA). Zúčastni sa testovania, pričom každý modul má samostatný test, ktorý trvá maximálne 45 minút a obsahuje 30 až 40 otázok alebo úloh (teoretických aj praktických).
  5. Ak všetky 4 testy urobí úspešne, t. j. každý test nad 75% všetkých bodov, získa certifikát. Je tu možnosť robiť aj opravné testy bezplatne.

V prípade otázok píšte na e-mail: ecdlvs@itakademia.sk